Allt om Sollentunas sjöar, vattendrag och kust på ny webbplats

Sollentunas Miljöbarometer är en ny databas om kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten. Webbplatsen är en del i kommunens arbete med vattenplanering inom LIFE IP Rich Waters och riktar sig både till de egna medarbetarna och andra som är intresserade av vattenfrågor.

Sollentunas Miljöbarometer gör miljöövervakningsdata, rapporter, statusbedömningar och annan information tillgängligt för allmänheten. Inom kommunen finns två avrinningsområden, Oxundaåns och Edsvikens avrinningsområden. För varje avrinningsområde finns en beskrivning av dess olika vattenförekomster, både vad gäller geografi och miljöproblem. Databasen innehåller även relevanta länkar till vattenorganisationer, VISS och kvalitetsmätningar av badvatten.

Exempel från Sollentunas miljöbarometer, en webbaserad databas om kommunens vatten.

Här hittar du Sollentunas Miljöbarometer