Aluminiumfällning i Norrviken

​I Norrviken, liksom i många andra sjöar i landet, finns det för mycket fosfor vilket bland annat leder till en hög produktion av mikroskopiska alger. När den höga produktionen dör och ska brytas ner på sjöbotten så förbrukas syre. Syrebristen leder till att fosfor frigörs och en dålig spiral med intern övergödning har därmed startat.

Inom LIFE IP Rich Waters har Sollentuna och Upplands Väsby kommun, tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm, behandlat sjöbotten med aluminium och på så sätt minskat övergödningen. Genom att tillföra aluminium, som även finns naturligt i sjön, binds fosfor kvar i sjöbotten och sjön kan att återhämta sig och hamna i balans.

Metoden aluminiumfällning är väl beprövad och kostnadseffektiv. 

Länsstyrelsen i Stockholm stöttar kommunerna genom att följa upp och utvärdera åtgärden.

Illustration över hur aluminiumfällning av en sjöbotten fungerar.

Kontaktpersoner

Towe Holmborn, Sollentuna kommun
En kvinna med långt mörkt hår uppsatt i tofs och en blå blus.
Louise Andersson, Upplands Väsby kommun