Handbok för strategisk kommunal vattenplanering i ny version

Personer i ett rum som lyssnar på en kvinna i kort hår och svarta kläder. I bakgrunden syns en presentation med rubriken Dagens insatser

Länsstyrelsen i Stockholms län har under de senaste fem åren byggt upp en rådgivande funktion för kommuner som vill stärka sitt strategiska arbete kring vatten. En metod för sammanhållen vattenplanering har växt fram i nära dialog med kommunerna. År 2018 lanserades den första versionen av Handbok för strategisk kommunal vattenplanering, som bygger på kommunala erfarenheter. […]

Många argument för att arbeta strategiskt med din kommuns vattenplanering

Gamla hus vid ett vattendrag.

Många kommuner kämpar med att få upp vattenfrågorna på den politiska dagordningen. Utan politiskt stöd blir det svårt att öka takten på vattenarbetet. – Det finns ingen enkel ”så-här-gör-du-lösning” för detta, men det finns många goda exempel på kommuner som har lyckats, säger Jenny Enberg, länsstyrelsen i Stockholm och LIFE IP Rich Waters. En gemensam […]

Hjälp oss att förbättra vår handbok för kommunal vattenplanering!

Omslag för Handbok för strategisk kommunal vattenplanering.

I ett av delprojekten inom Rich Waters har Länsstyrelsen Stockholm arbetat fram en handbok för strategisk kommunal vattenplanering och publicerat den tillsammans med inspirations- och kunskapsunderlag på webbplatsen vattenplanering.se. – Nu vill vi med hjälp av en enkät följa upp hur handboken och webbplatsen har använts, för att sedan kunna fortsätta vårt förbättringsarbete, säger Jenny […]

Lansering: Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

I dag lanserar vi Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Handboken ger förslag på hur en kommun kan arbeta med vattenfrågor och innehåller en rad bilagor med checklista, konkreta mallar och exempel på metoder. Handboken bygger på erfarenheter från kommuner, vattenvårdsförbund och vattenråd, konsulter, länsstyrelser och andra som arbetar med vattenplanering. Den kan användas som inspiration […]