Lansering: Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

I dag lanserar vi Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Handboken ger förslag på hur en kommun kan arbeta med vattenfrågor och innehåller en rad bilagor med checklista, konkreta mallar och exempel på metoder.

Handboken bygger på erfarenheter från kommuner, vattenvårdsförbund och vattenråd, konsulter, länsstyrelser och andra som arbetar med vattenplanering. Den kan användas som inspiration till att hitta en egen modell för en vattenplanering i en kommun.

Strategisk vattenplanering handlar om att skapa ett sammanhållet arbetssätt för kommunens vattenfrågor. Kommunen med bolag har som tillsyns- och tillståndsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, dricksvattenproducent samt som markägare och verksamhetsutövare ansvar för olika vattenfrågor. Kommunens många roller och ansvar innebär både utmaningar och möjligheter. Genom att arbeta strategiskt och sammanhållet med vattenfrågor skapas bättre förutsättningar för en effektiv resurshantering och ett mer ändamålsenligt vattenarbete.

– Handboken är tänkt som ett verktyg som kommunen kan använda för att skapa sin egen modell i sitt vattenarbete, säger Jenny Enberg, som är projektansvarig för LIFE IP Rich Waters på Länsstyrelsen i Stockholm och huvudförfattare till handboken.

Handboken beskriver ett arbetssätt, ur ett processperspektiv, med exempel på vad som är viktigt att tänka på. Den är främst framtagen som stöd för kommunala tjänstepersoner, som arbetar eller kommer att arbeta med vattenfrågor.

Under 2019 har kommunerna möjlighet att använda handboken och lämna återkoppling inför revidering. Alla synpunkter och förslag på förbättringar är välkomna!

Ladda hem Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Jenny Enberg, Länsstyrelsen i Stockholm.