Hjälp oss att förbättra vår handbok för kommunal vattenplanering!

I ett av delprojekten inom Rich Waters har Länsstyrelsen Stockholm arbetat fram en handbok för strategisk kommunal vattenplanering och publicerat den tillsammans med inspirations- och kunskapsunderlag på webbplatsen vattenplanering.se. – Nu vill vi med hjälp av en enkät följa upp hur handboken och webbplatsen har använts, för att sedan kunna fortsätta vårt förbättringsarbete, säger Jenny Enberg, projektledare. 

Svara på vår enkät

Det tar ungefär fem minuter att svara på enkäten och du är anonym om inget annat väljs. Enkäten kan besvaras under perioden 15 mars till 1 april. Du får gärna skicka vidare enkäten till kollegor.

Här svarar du på enkäten

Kommunala erfarenheter i handboken

Idén till en handbok kom från en workshop där ett åttiotal representanter från kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt diskuterade behovet av stöd i sitt vattenarbete.

Jenny Enberg och Lova Lind

– Bland annat lyftes vikten av strategisk inriktning i arbetet och behov av verktyg för att underlätta kommunernas vattenplanering. Deltagarna såg också att det finns mycket att lära av varandra och att mer erfarenhetsutbyte kommuner emellan är värdefullt, berättar Jenny Enberg, projektledare.

Handboken ger förslag till en generell arbetsmodell för en målinriktad vattenplanering och bygger på kommunala erfarenheter. Den kan användas som inspiration och stöd för att skapa en egen modell för vattenarbetet i den skala som passar den enskilda kommunen.

Underlag till vårt förbättringsarbete

– Vi följer nu upp hur Handbok för strategisk kommunal vattenplanering och www.vattenplanering.se har tagits emot. Vi vill gärna veta hur informationen används, vad som har varit bra och vad som saknas. Svaren på enkäten blir sedan ett viktigt underlag i vårt förbättringsarbete, säger Lova Lind, som ansvarar för utvärdering och uppföljning inom Rich Waters.


Läs mer

Våra projekt: Stöd till kommunal vattenplanering