Utbildningsmaterial för naturbruksgymnasiet

Hästhovar i lera.

Hästen och vår vattenmiljö är ett utbildningsmaterial för gymnasieskolan, med fokus på naturbruksgymnasiet. Materialet kan användas inom kurser som biologi, entreprenörskap/företagsekonomi och naturbruk (alla inriktningar) och inom kurserna djurhållning och hästkunskap (inriktning häst/ridning).

Målet med utbildningsmaterialet är att skapa en större förståelse för hästars påverkan på miljön, och framför allt vatten, vilket ansvar som ligger på hästhållaren och vad man kan tänka på för att minska påverkan.

Utbildningsmaterialet är uppdelat i tre moduler, som passar olika kurser. Det består av lärarhandledning med filmer och presentationer, studiematerial för elever och förslag på diskussionsfrågor och praktiska övningar.

Materialet är framtaget av Linda Kjellberg, agronomie doktor, huvudlärare i hästkunskap och miljösamordnare på Ridskolan Strömsholm, med stöd av en referensgrupp med experter från Länsstyrelsen i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Hästnäringens Nationella Stiftelse. Arbetet har gjorts inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Modul 1. Vår vattenmiljö

Modul 2. Hästhållning och hagar

Filmen Havet börjar i hagen.

Modul 3. Ekonomiska och sociala aspekter av hästar och miljö