Vattenvårdsplan för hästgård

En skottkärra som står vid en hög med hästgödsel.

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

Vattenvårdsplanen pekar ut områden med risk för näringsläckage och föreslår konkreta åtgärder för att få bukt med problemen. Till exempel blir rasthagar och vinterhagar lätt upptrampade och leriga under stora delar av året. Näringen i spillningen följer sedan med regn- och smältvatten och kan bidra till övergödning om den hamnar i vattendrag eller sjöar.

Metoden för vattenvårdsplanering på hästgårdar vänder sig främst till rådgivare, som tillsammans med hästhållaren gör en översyn av gården och de risker som finns för näringsläckage. Målet är bland annat att hästhållare ska få bättre kunskap om hur deras gårdar och verksamhet påverkar vattenmiljön. Men framför allt handlar det om att kunna identifiera och prioritera bland lämpliga åtgärder. Det kan till exempel handla om att förbättra dräneringen, flytta utfodringsplatser eller att se till att ha en skyddszon av växlighet mellan hage och vattendrag.