Hästen och vattenmiljön

En brun häst som äter ur en brun hink.

Hästhållningens påverkan på vattenmiljön har fått mer uppmärksamhet på senare år. Det finns idag cirka 330 000 hästar i Sverige. Via spillningen utsöndrar varje häst runt 8 kilo fosfor per år. Hur mycket av näringen som hamnar i våra vatten varierar, beroende på hur hagarna ser ut, men en bedömning är att mellan 5 och 15 procent av den totala belastningen av fosfor till våra vatten kommer från just hästar.

På hästgårdar finns ofta en typisk gårdsbild med mindre rasthagar. Rasthagar och vinterhagar blir lätt upptrampade och leriga under stora delar av året. Näringen i spillningen följer sedan med regn- och smältvatten och kan bidra till övergödning om den hamnar i vattendrag eller sjöar. Inom LIFE IP Rich Waters har vi tagit en fram en metod för att identifiera problemområden på en gård och vilka åtgärder som behövs.

Under Almedalsveckan 2022 arrangerade vi ett seminarium tillsammans med Race for the Baltic där bland annat Martin Erlandsson Lampa från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt berättade om hästars bidrag till övergödningen i Sverige och vilka åtgärder som är lämpliga.