Vattenplaner för gårdar och avrinningsområden

En gård som ligger precis vid ett vattendrag.

Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län har tagit fram en metod för rådgivning om åtgärder för bättre vattenkvalitet på gårdsnivå. Metoden, som ska leda fram till gårdsvisa vattenplaner, innebär att enskilda lantbrukare får stöd av rådgivare att identifiera lämpliga åtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläppen till sjöar, vattendrag och kustvikar. De får också information om vilka bidrag som kan sökas och fortsatt stöd för att genomföra åtgärderna. Den gårdsvisa vattenplanen utgår från lantbrukarens perspektiv och hjälper honom eller henne att prioritera vilka insatser som ger störst effekt i förhållande till kostnaden.

Under 2019 testades metoden på sju gårdar i Södermanlands och Uppsala län. Utvärderingen av pilotfasen visar att den gårdsvisa rådgivningen är komplex och tidskrävande och behöver kompletteras med ett avrinnningsområdesperspektiv. Delprojektet utvecklar därför en ny metod, där lantbrukare kan gå samman och ta ett större grepp kring ett gemensamt vatten. Enligt planen ska den nya arbetsmetoden för att upprätta vattenplaner mot övergödning i jordbruksdominerade avrinningsområden testas under hösten 2020.


Läs mer om projektet

Lärdomar och resultat: Omtag efter pilotförsök med gårdsvisa vattenplaner

Lärdomar och resultat: “Filminarium” om arbetet i Kiladalen

Lärdomar och resultat: Ridskolans miljöarbete tog fart med hjälp av vattenplan


Medverkande parter

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Västmanland län

Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Örebro län


Kontakt

Ernst Witter, länsstyrelsen i Örebro län
ernst.witter@lansstyrelsen.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.