Rätt åtgärd på rätt plats

En man håller i en sensor vid ett vattendrag.

Genom att utveckla kartor och modeller tar Sveriges Lantbruksuniversitet fram underlag för att hitta de bäst lämpade platserna för åtgärder som minskar näringsläckaget från jordbruket. I projektet används också sensorer för att följa upp effekten av åtgärderna. Resultaten kan bland annat användas i dialoger med markägare om hur de kan minska sina näringsutsläpp.

Fosfor är ofta bundet till lerpartiklar. I samband med regn och snösmältning kommer fosforn ut i vattnet i ett ojämnt flöde, vilket gör det extra svårt att fånga upp och mäta. SLU testar ett sätt att mäta mängden lera i vattnet och på så sätt kunna beräkna fosforläckaget.

Inom projektet har sensorer placerats ut i Hågaån, Julmyrabäcken och Kilaån för att kontinuerligt mäta bland annat grumligheten i vattnet (så kallad turbiditet). Informationen används sedan för att uppskatta effekterna av de åtgärder som Rich Waters genomför i dessa områden.


Läs mer om projektet

Storymap: Stöd och data för att minska näringsläckage från jordbruksmark

Lärdomar och resultat: Kartor och modeller ger stöd i åtgärdsarbetet 

Lärdomar och resultat: Sensorer ett bra komplement i miljöövervakningen

Publikation: Sensorer för vattenkvalitet i miljöövervakning av vattendrag


Medverkande parter

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

En man med kort grått hår, skäggstubb och blå- och vitrandig skjorta.

Kontaktperson

Jens Fölster, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.