Inspirationsdag om grundvatten – en gemensam resurs

Grundvatten utgör en viktig resurs för produktion av dricksvatten och för många ekosystem. Hur påverkas vårt grundvatten av exploatering? Och hur ska vi kunna behålla både kvantitet och kvalitet på vattnet? I tisdags, den 18 september, bjöd Länsstyrelsen i Stockholm in till ett seminarium för att diskutera hur grundvatten påverkas av exploatering och hur vi […]

Lokala åtgärdsprogram som stöd i kommunal planering

LIFE IP Rich Waters bjöd in till en inspirationsdag om lokala åtgärdsprogram i Stockholm den 13 juni 2018. Flera kommuner arbetar med lokala åtgärdsprogram som underlag för att följa miljökvalitetsnormer för vatten och som planeringsunderlag för exploatering av mark och vatten. Lokala åtgärdsprogram beskriver tillståndet och åtgärdsbehovet för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten i ett […]

Rich Waters tar fram handbok för kommunal vattenplanering

Intresset var stort när Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till workshop om kommunal strategisk vattenplanering. De runt 70 deltagarna bidrog med värdefulla synpunkter om vad en planerad handbok om kommunal vattenplanering bör innehålla. Idén om en handbok föddes ur en workshop med kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt i slutet av 2017. Kommunerna efterfrågade bland […]

Vi utvecklar stöd till kommunal vattenplanering

En handbok och en ny webbplats med goda exempel. Det är två av de aktiviteter som Rich Waters kommer att arbeta med under året för att stötta kommuner i vattenplaneringen. Idén om en handbok föddes ur en workshop med kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt i slutet av 2017. Kommunerna efterfrågade bland annat goda exempel på […]

Goda exempel gav inspiration till kommunala vattenplanerare

Hur kan vi inom Rich Waters stödja kommuner i vattenplaneringen? Det diskuterade deltagare från ett 30-tal kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt när Länsstyrelsen i Stockholm bjöd in till ett uppskattat seminarium den 7 december. Resultatet från diskussionerna kommer att användas för att utforma och prioritera projektets insatser för kommunal vattenplanering. Över 80 personer deltog på […]