Vi utvecklar stöd till kommunal vattenplanering

En handbok och en ny webbplats med goda exempel. Det är två av de aktiviteter som Rich Waters kommer att arbeta med under året för att stötta kommuner i vattenplaneringen.

Idén om en handbok föddes ur en workshop med kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt i slutet av 2017. Kommunerna efterfrågade bland annat goda exempel på hur andra arbetat med vattenplanering, mer utbyte av erfarenheter och stöd för att lyfta vattenarbetet inom sina organisationer.

Handboken ska tas nu tas fram under 2018. Den beskriver hur kommuner kan arbeta med vattenfrågor, framhåller nyttan med vattenplanering och ger förslag på hur en planeringsprocess kan gå till, utifrån tidigare erfarenheter. Den 13 april arrangerar Länsstyrelsen i Stockholm en workshop för att samla in material och synpunkter. Handboken kommer sedan att sändas ut till kommuner och länsstyrelser i distriktet för ytterligare synpunkter innan den slutligen presenteras vid ett seminarium den 6 december.

Kommande event – boka in datum!

Under året kommer Rich Waters att arrangera en serie kunskapsseminarier kring vattenplanering:

  • 18 maj arrangerar vi ett arbetsmöte för att jobba vidare med handboken och fördjupar oss i olika processer som berör kommunal vattenplanering. Mötet är en heldag och hålls i Stockholm. Målgrupp: de som vill bidra i arbetet med handboken och som kan ha nytta av den.
  • 13 juni arrangerar vi ett seminarium om lokala åtgärdsprogram – en inspirationsdag för dig som arbetar med eller kommer att arbeta med lokala åtgärdsprogram för bättre vatten. Seminariet är en heldag och hålls i Stockholm. Målgrupp: kommuner, länsstyrelser och konsulter. Välkommen att anmäla intresse att presentera ditt lokala åtgärdsprogram.
  • 28 augusti arrangerar vi arbetsmöte för att arbeta vidare med handboken. Mötet hålls i Stockholm. Målgrupp: de som vill bidra i arbetet med handboken och som kan ha nytta av den.
  • 18 september arrangerar vi ett seminarium om dagvatten och miljökvalitetsnormer i detaljplaner. Seminariet är en heldag och hålls i Stockholm. Målgrupp: kommuner, länsstyrelser och konsulter. [Seminariet flyttas till 2019, mer information kommer.]
  • 6 december – handboken, version 1, presenteras under ett kortare seminarium.

Eventen publiceras under respektive månad på Länsstyrelsen i Stockholms kalender samt Rich Waters kalender. Anmälan öppnar senast en månad innan eventet.

Webbplattform som samlar goda exempel

Under året påbörjas arbetet med att ta fram webbplats där kommuner, länsstyrelser och andra kan ta del av goda exempel eller inspireras av tidigare erfarenheter från vattenplanering. Webbplatsen ska bland annat innehålla exempel på vattenplaner, lokala åtgärdersprogram och på hur kommuner tillämpat miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn, prövning eller samhällsplanering.

Kommunbesök och stöd i projektutveckling

Behöver du hjälp med att formulera underlag för vattenplan, lokalt åtgärdsprogram, dagvattenplan eller annat vattenrelaterat dokument? Hör av dig till oss! Vi har många goda exempel på hur andra kommuner arbetat. Vi kan samarrangera möten mellan kommuner för erfarenhetsutbyte och vi kan besöka din kommun för att diskutera hur ni ska komma vidare i vattenarbetet.


Kontakt:

Jenny Enberg, länsstyrelsen i Stockholms län, jenny.enberg@lansstyrelsen.se