Inspirationsdagar för arbete med miljögifter – se inspelningarna här

En gruppbild på cirka 30 människor som står i trappa inomhus.

Under två dagar samlades vi i Katrineholm för att lära oss mer om arbetet mot miljögifter, med ett särskilt fokus på PFAS. Hela evenemanget finns inspelat och går att titta på i efterhand. Inom LIFE IP Rich Waters har länsstyrelser, kommuner, vattenvårdsförbund och forskare arbetat med miljögiftsmätningar, källspårning och åtgärder. På Inspirationsdagarna i Katrineholm delade […]

Nytt nätverk ska motverka giftiga båtbottenfärger i Mälaren

En segelbåt på sjön.

Ett nytt delprojekt är på gång att starta inom LIFE IP Rich Waters. Det handlar om ett samverkansprojekt om båtbottenfärger för kommuner runt Mälaren. Den 9 februari hölls ett första informationsmöte och av de 23 strandnära kommuner som finns runt Mälaren var 14 representerade vid den digitala träffen, samt tre kommuner högre upp i avrinningsområdet. […]

Informationsträff: Nätverk för kommunalt samarbete kring giftiga båtbottenfärger

Tillsammans kan vi minska spridningen av skadliga ämnen från båtbottenfärger! Välkommen på en informationsträff onsdagen den 9 februari 2022. För vem? Tillsynshandläggare, förvaltare av kommunala båtplatser och liknande på kommuner med strand mot Mälaren. Miljögiftsansvariga på länsstyrelserna runt Mälaren. När? 9 februari 2022 kl 9.30-11.00, digitalt via Skype. Anmälan Sista anmälningsdag var den 4 februari. […]