Informationsträff: Nätverk för kommunalt samarbete kring giftiga båtbottenfärger

Tillsammans kan vi minska spridningen av skadliga ämnen från båtbottenfärger! Välkommen på en informationsträff onsdagen den 9 februari 2022.

För vem?

Tillsynshandläggare, förvaltare av kommunala båtplatser och liknande på kommuner med strand mot Mälaren. Miljögiftsansvariga på länsstyrelserna runt Mälaren.

När?

9 februari 2022 kl 9.30-11.00, digitalt via Skype.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 4 februari. Länk till mötet och mer information skickas ut via e-post måndagen den 7 februari.

Program

– Introduktion, bakgrund till projektet och tanken med nätverket

– Exempel: Så arbetar Stockholms miljöförvaltning med frågan.

– Laget runt: Hur jobbar vi i kommunerna idag?

– Nätverk: Vilka vill vara med i arbetsgruppen? Vad händer framåt?

Den enskilt största miljörisken kopplad till båtverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment från båtbottenfärg som innehåller biocider. Uppläggningsplatser för fritidsbåtar är starkt förorenade, med höga halter av bland annat koppar, zink och tributyltenn (TBT). Mätningar på båtskrov visar att många båtägare som har sin båt i Mälaren har målat eller målar den med otillåten färg.

För att komma framåt i arbetet med att minska spridningen av skadliga ämnen från båtbottenfärger bör vi arbeta gemensamt. Inom ramen för LIFE IP Rich Waters vill vi därför skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samsyn kring frågor som rör miljögifter kopplat till fritidsbåtsverksamhet för kommunerna runt Mälaren. Projektperioden är 2022- 2023. Aktiviteter planeras gemensamt inom nätverket. Det kan till exempel handla om att arrangera informationstillfällen för kommuner och båtägare, ta fram en gemensam vägledning för tillsyn av båtklubbar och andra informationssatsningar.

Datum

feb 09 2022
Expired!

Tid

09:30 - 11:00

Plats

Online