Inspirationsdagar för arbete med miljögifter – se inspelningarna här

Under två dagar samlades vi i Katrineholm för att lära oss mer om arbetet mot miljögifter, med ett särskilt fokus på PFAS. Hela evenemanget finns inspelat och går att titta på i efterhand.

Inom LIFE IP Rich Waters har länsstyrelser, kommuner, vattenvårdsförbund och forskare arbetat med miljögiftsmätningar, källspårning och åtgärder. På Inspirationsdagarna i Katrineholm delade projektets deltagare med sig av resultaten och de lärdomar som har dragits av arbetet. Inbjudna talare bidrog med ytterligare exempel på metoder och åtgärder för att öka insatstakten i hanteringen av miljögifter.

Stort tack till alla engagerade deltagare på plats i Katrineholm och till er som följde konferensens livesändning. Den som är intresserad av att fortsätta samverka och ingå i en nätverksgrupp/arbetsgrupp för provtagning av miljögifter kan kontakta Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, Ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

LIFE IP Rich Waters har tidigare arrangerat tematiska konferenser – inspirationsdagar – om kommunal vattenplanering och om åtgärder i jordbruket. I april arrangeras den sista konferensen i serien. Den här gången är det fria vandringsvägar för fisk som står i fokus.

Programpunkter och länkar till inspelning

Dag 1 – 24 januari 2024

Se inspelningen från 24 januari på YouTube

Inspirationstalare – Emma Nohrén (MP), riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.
Inledningstalare – Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Katrineholms kommun.

Data och kartläggning – hur kan data användas?

 • Insamlad data och vad det har lett till – Herman Carr, Länsstyrelsen Stockholm
 • Resultat av mätningar med fokus TBT – Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund
 • Mätningar och fortsatt arbete i Södermanland – Mia Sklenar, Länsstyrelsen Södermanland

Källspårning – exempel från större och mindre kommuner

 • Metoder för källspårning – Jenny Herbertsson och Christoffer Lundgren Björnqvist, Katrineholms kommun
 • Att arbeta med källspårning mellan förvaltningar och funktioner – Christopher Fransson, Haninge kommun

Kommunikation om miljögifter – hur skapar vi medvetenhet?

 • Varför är kommunikation viktigt? – Rosita Ericsson, LIFE IP Rich Waters
 • PFAS och kostrekommendationer i fisk – Maria Pettersson, Stockholms stad
 • Att skapa opinion och nätverk för påverkan – Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

Vattenverksamhet och tillsyn – verktyg för arbete med miljögifter

 • Giftfria båtar och säker båtbottensanering – Veerle Vantomme, Eskilstuna kommun
 • Vattenverksamhet och miljögifter – Malva Ahlkrona, Länsstyrelsen Stockholm

Dag 2 – 25 januari 2024

Se inspelningen från 25 januari på YouTube

Åtgärder – exempel och pågående projekt

 • Fallstudie: Branden på elektronikåtervinningsföretaget i Katrineholms kommun. Vad hände och vilka åtgärder vidtogs? – Christoffer Lundgren Björnqvist och Patrik Johansson, Katrineholms kommun, och Christian Andersson och Andreas Mokvist, Västra Sörmlands räddningstjänst
 • Åtgärdstekniker för PFAS i jord och grundvatten, ett regeringsuppdrag – Michael Pettersson, Statens Geotekniska Institut, SIG
 • Pilotprojekt om rening av PFAS i avloppsvatten – Mayumi Narongin-Fujikawa, IVL
 • Saneringstekniker för PFAS-förorenat grundvatten – Oscar Skirfors, SLU/LIFE SOuRCE
 • Odling av salix som metod för sanering av förorenade områden – Mauritz Ramstedt, Bioremed AB/LIFE IP Rich Waters
En gruppbild på cirka 30 människor som står i trappa inomhus.
Ett 40-tal deltagare fanns på plats i Katrineholm medan ytterligare cirka 90 personer deltog digitalt. Foto: Josefin Lundin, Katrineholms kommun