Sanering av förorenade områden med salix

En illustration som visar hur odling av salix fungerar som metod mot miljögifter.

Salix, som ofta används vid energiskogsodlingar, är det latinska namnet för olika arter av vide. Växten suger upp stora mängder föroreningar från marken.

Företaget Bioremed AB och Älvkarleby kommun demonstrerar och utvärderar användningen av salix för att rena förorenade områden genom ett projekt på den gamla deponin Dragmossen i Älvkarleby. I juni 2019 planterades 25 000 sticklingar på en yta av en hektar.

Salixplanteringen ska förhindra att lakvattnet från deponin rinner ut i bäcksystemet och sedan vidare ut i Östersjön. Nu leds vattnet från deponikullen via ett dräneringssystem ut i två dammar där det förvaras. Salixodlingen bevattnas från dammarna. På sätt skapas ett slutet system där allt vattnet stannar kvar inom området. Genom avverkning av salixen kan deponin saneras på sikt.

Så fungerar systemet med salixodling för sanering av förorenad mark.

Tidsplan

Plantering av salix: juni 2019


Läs mer om projektet

Nyhet: Nu växer salixen på deponin Dragmossen (25 september 2020)

Nyhet: Plantering av salix ett steg mot renare vatten (12 juni 2019)

Nyhet: Salixväxter ska ta hand om miljögifter (2 mars 2018)

Älvkarleby kommuns webbplats (extern länk): Krafttag för bättre vattenmiljö


Medverkande parter

Älvkarleby kommun

Bioremed AB


Kontakt

Maj-Britt Lundberg, Älvkarleby kommun,
maj-britt.lundberg@alvkarleby.se
Mauritz Ramstedt, Bioremed AB,
mauritz.ramstedt@mail.com
Ulf Granhall, Bioremed AB,
ugranhall@gmail.com

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.