Sanering av förorenade områden med salix

En man står och blickar ut mot enorma mängder gröna högt växande växter.

Salix, som ofta används vid energiskogsodlingar, är det latinska namnet för olika arter av vide. Växten suger upp stora mängder föroreningar från marken.

Företaget Bioremed AB och Älvkarleby kommun demonstrerar och utvärderar användningen av salix för att rena förorenade områden genom ett projekt på den gamla deponin Dragmossen i Älvkarleby. I juni 2019 planterades 25 000 sticklingar på en yta av en hektar.

Salixplanteringen ska förhindra att lakvattnet från deponin rinner ut i bäcksystemet och sedan vidare ut i Östersjön. Nu leds vattnet från deponikullen via ett dräneringssystem ut i två dammar där det förvaras. Salixodlingen bevattnas från dammarna. På sätt skapas ett slutet system där allt vattnet stannar kvar inom området. Genom avverkning av salixen kan deponin saneras på sikt.

Läs mer om projektet

Medverkande parter

Kontaktpersoner

En kvinna med kort ljust hår, örhängen och svart tröja.
Maj-Britt Lundberg, Älvkarleby kommun
En man med grått hår, glasögon och en ljusblå skjorta.
Mauritz Ramstedt, Bioremed AB
En man med kort vitt hår och svart tröja,
Ulf Granhall, Bioremed AB