Nu växer salixen på deponin Dragmossen

Översikt över salixplanteringen. I förgrunden en man som spanar ut över skogen.
Salixen har växt kraftigt och buskarna är nu över tre meter höga. Foto: Bioremed

I juni förra året planterade Älvkarleby kommun och företaget Bioremed 25 000 salixsticklingar på den gamla deponin Dragmossen. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar. Nu, drygt ett år senare, har odlingen vuxit till sig ordentligt.

I den största delen av odlingen är salixväxterna över tre meter höga med kraftiga stammar. I en mindre del av odlingen har dock ogräset konkurrerat med salixen om utrymmet. Där kommer en enklare rensning att göras till våren.

– De här plantorna har tagit fart ordentligt och är redan högre än många vanliga energiskogsodlingar, säger Mauritz Ramstedt från företaget Bioremed, som driver projektet tillsammans med Älvkarleby kommun.

Om drygt ett år är det dags för första skörden. När salixen skördas har rötterna hunnit etablera sig och växa, vilket borde ge en kraftig återväxt redan våren efter och minska problemet med ogräs.

Under projekttiden tas nu prover på vatten som kommer in till området, vattnet i dammarna och på bevattningsvattnet ute på fältet. Prover tas även i Kårbobäcken intill anläggningen för att kontrollera att inget vatten läcker ut från deponin.

Så här fungerar salixodlingen

I den här korta filmen förklarar vi hur systemet med salixodling för sanering av förorenad mark fungerar. Illustration: Tobias Flygar

Läs mer om projektet med salixodling

Våra projekt: Sanering av förorenade områden med salix

Nyhet: Plantering av salix ett steg mot renare vatten (12 juni 2019)

Nyhet: Salixväxter ska ta hand om miljögifter (2 mars 2018)