Salix och vattenplanering representerar Rich Waters på internationell konferens

Två av LIFE IP Rich Waters delprojekt finns representerade när den internationella konferensen IWA Digital World Water Congress hålls vid månadsskiftet maj/juni. Mauritz Ramsted, företaget Bioremed AB, presenterar resultat från salixodlingen som renar förorenade områden och Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm, presenterar den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som tagits fram inom Rich Waters.

En man med grått hår, glasögon och en ljusblå skjorta.
Mauritz Ramsted, Bioremed AB

Tillsammans med Älvkarleby kommun demonstrerar och utvärderar företaget Bioremed AB användningen av salix för att rena förorenade områden genom ett projekt på den gamla deponin Dragmossen i Älvkarleby. Runt 25 000 sticklingar har planterats på en yta av en hektar och i höst väntas den första skörden. Under IWA-konferensen kommer Mauritz Ramsted bland annat att prata om hur det fungerar att jobba med ett helt slutet recirkulerande system för reningen.

– Olika former av sanering bygger ofta på att det finns en genomströmning, att man renar vattnet men att det sedan rinner vidare. Den metoden är oftast lämplig när det gäller övergödning där ämnena i sig inte är farliga, men i för hög koncentration utgör de en fara för vattnet och miljön. När det handlar om ämnen som vi inte vill ha ut i någon mängd alls, som PAHer eller PFAS, och även en del tungmetaller, så är istället vår idé ett bra sätt att stoppa spridningen och behålla ämnena på plats, antingen upptaget i själva salixplantan eller i rotsystemet, säger Mauritz Ramsted.

Strukturerad vattenplanering

En kvinna med kort rött hår och svart tröja.
Jenny Enberg, Länsstyrelsen i Stockholms län

Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm, har i ett av Rich Waters delprojekt arbetat fram en handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Handboken har sin utgångspunkt i kommunala erfarenheter och ska användas som inspiration och stöd för att skapa en egen modell för vattenarbetet i den skala som passar den enskilda kommunen.

– Min huvudpoäng i min presentation på IWA Digital World Water Congress är att vi har mycket att vinna på en strukturerad planering, både vad gäller effekter i naturmiljöerna och i tid och pengar. Jag vill också trycka på att vi är många som brottas med samma utmaningar; ingen är helt ensam även om det kan kännas så, säger Jenny Enberg.

IWA Digital World Water Congress

Om projektet med salixodling

Om stöd till kommunal vattenplanering