Salixväxter ska ta hand om miljögifter

Försommargrönska känns avlägset just nu, men på den gamla deponin vid Dragmossen i Älvkarleby förbereder kommunen och företaget Bioremed för plantering av salix. Om allt går enligt planen kommer salixplantorna att vara på plats i maj-juni.

Projektteamet: Mauritz Ramstedt (Bioremed), Stefan Eriksson (Reab), Ulf Granhall (Bioremed), Maj-Britt Lundberg och Tommy Jansson (Älvkarleby kommun).

Växten har en speciell förmåga att ta upp näringsämnen och miljögifter. Genom ett slutet system ska salixen bevattnas med lakvatten från deponin och rena både marken och vattnet. Systemet förhindrar att miljögifterna läcker ut i diken och bäckar och vidare ut i Östersjön.

Igår besökte projektledningen för LIFE IP Rich Waters Älvkarleby och fick en rundvandring på deponiområdet.

Maj-Britt Lundberg visade runt på deponiområdet.