Kommunal dagvattenplan i Enköping

En överfylld dagvattenbrunn som gör att det bildas en stor vattenpöl på marken.

Dagvattenhantering har blivit en knäckfråga för många kommuner. Ökade krav från myndigheter och klimatförändringar – med ökade risker för skyfall och perioder av torka – ställer högre krav på kunskap och åtgärder. Som en del i LIFE IP Rich Waters arbete för att stödja kommunal vattenplanering tar Enköpings kommun fram en plan för hantering av dagvatten.

Syftet är att minska risken för översvämning och att förbättra kvaliteten på det regn- och smältvatten som i slutändan lämnar dagvattensystemet och rinner ut i naturliga vatten.


Tidsplan:

2019 – Projektstart

2022 – Färdig dagvattenplan


Läs mer om projektet

Nyhet: Enköpings kommun tar fram dagvattenplan


Medverkande parter

Enköpings kommun


Kontakt

Johan Axnér, Enköpings kommun
johan.axner@enköping.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.