Vad är internbelastning?

Övergödning uppstår när det finns för mycket näring i ett vatten. I sjöar och många kustvatten är det främst näringsämnet fosfor som orsakar övergödning, till exempel genom utsläpp från reningsverk, dagvatten, jordbruk eller enskilda avlopp. Det kan leda till att mycket fosfor samlas i bottensedimentet. När denna fosfor börjar läcka från sedimenten till vattnet talar […]

Handbok för åtgärder mot internbelastning

Tvärsnittsdiagram av en sjö som med färgade liner visar fosforflödena i sjön.

Inom LIFE IP Rich Waters har Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Örebro län, IVL Svenska miljöinstitutet och SLU tagit fram Handbok för åtgärder mot internbelastning, som stöd för att bedöma och besluta om åtgärder mot internbelastning av fosfor i sjöar. Handboken lanserades i april 2023 och är det första samlade beslutsverktyget när det gäller internbelastning […]

Frågor och svar om internbelastning

Man i blå tröja framför en sjö

I en serie korta filmer svarar Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro, på de vanligaste frågorna om övergödning och internbelastning av sjöar.

Aluminiumbehandling i Norrviken

Pråm i en sjö

Sjön Norrviken har under flera årtionden varit övergödd. För att råda bot på övergödningen har Sollentuna och Upplands Väsby kommun genomfört en aluminiumfällning av fosfor i sjöns sediment.  Genom att tillföra aluminium, som även finns naturligt i sjön, binds fosfor kvar i sjöbotten och sjön kan återhämta sig och hamna i balans. Aluminiumfällning är en […]

Lågflödesmuddring i sjön Öljaren

En flotte med hytt och ställningar i en sjö

Sjön Öljaren i Katrineholms kommun har sedan tidigare stora problem med övergödning. Inom LIFE IP Rich Waters testar kommunen en metod för att förbättra vattenkvaliteten genom att suga upp de översta lagren av bottensedimenten, så kallad lågflödesmuddring. Projektet bidrar till att restaurera sjön och samtidigt till att testa och utvärdera metoden med lågflödesmuddring för att […]