Aluminiumbehandling i Norrviken

Pråm i en sjö

Sjön Norrviken har under flera årtionden varit övergödd. För att råda bot på övergödningen har Sollentuna och Upplands Väsby kommun genomfört en aluminiumfällning av fosfor i sjöns sediment. 

Genom att tillföra aluminium, som även finns naturligt i sjön, binds fosfor kvar i sjöbotten och sjön kan återhämta sig och hamna i balans. Aluminiumfällning är en väl beprövad och kostnadseffektiv åtgärd mot internbelastning.

I den här filmen berättar Towe Holmborn, projektledare i Sollentuna kommun, om arbetet för att främja vattenkvaliteten i sjön Norrviken. Målet är att minska övergödningen så att sjön och vattendragen nedströms ska må bättre och få livskraftigare ekosystem.
Bild på blå skylt utomhus med texten Bottenbehandling av Norrviken

Så genomfördes projektet

Planering, genomförande och resultat av aluminiumfällningen i Norrviken har sammanfattats i en rapport. Tips för den som planerar liknande projekt!

Läs slutrapporten här

Två barn i badkläder som hoppar från en badbrygga.

”Mycket klarare vatten”

En enkät efter bottenbehandlingen visar att boende i området är mycket nöjda med åtgärden. Många uppger att de ser en positiv förändring av vattenkvaliteten och hela 85 procent tycker att det är viktigt att vattenmiljön i Norrviken förbättras.

Läs mer om undersökningen