Lågflödesmuddring i sjön Öljaren

En flotte med hytt och ställningar i en sjö

Sjön Öljaren i Katrineholms kommun har sedan tidigare stora problem med övergödning. Inom LIFE IP Rich Waters testar kommunen en metod för att förbättra vattenkvaliteten genom att suga upp de översta lagren av bottensedimenten, så kallad lågflödesmuddring.

Projektet bidrar till att restaurera sjön och samtidigt till att testa och utvärdera metoden med lågflödesmuddring för att minska internbelastningen och därmed få bukt med övergödningen av vattnet. Det näringsrika bottenslammet tas upp på land och kan användas som gödsel på åkrarna i området.

Man och kvinna i en båt, till vänster syns en ställning på en flotte

Se en film om lågflödesmuddringen

I den här korta filmen från 2023 berättar Jenny Herbertsson, miljöstrateg i Katrineholms kommun, om projektet med lågflödesmuddring i Öljaren.

Se filmen (YouTube)

Ett projekt som väcker intresse

Lågflödesmuddring är en ny metod och erfarenheterna från Öljaren följs med intresse av andra som vill göra åtgärder mot internbelastning i sjöar.

Lärdomar och resultat