Vilka åtgärder kan jag göra på min hästgård?

En mörkbrun häst med svart och rött täcke som står i en hage med svart staket.

Vilka åtgärder kan jag göra på min hästgård? Fel placering av hästhagar är ett vanligt problem, som kan innebära att vattenmiljön runt gården påverkas negativt när fosfor och andra näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning. Genom att ta fram en vattenvårdsplan kan du få hjälp att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga för […]

Vattenvårdsplan för hästgård

En skottkärra som står vid en hög med hästgödsel.

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenvårdsplanen pekar ut områden med risk […]