Hästen och vattenmiljön

En brun häst som äter ur en brun hink.

Hästhållningens påverkan på vattenmiljön har fått mer uppmärksamhet på senare år. Det finns idag cirka 330 000 hästar i Sverige. Via spillningen utsöndrar varje häst runt 8 kilo fosfor per år. Hur mycket av näringen som hamnar i våra vatten varierar, beroende på hur hagarna ser ut, men en bedömning är att mellan 5 och […]

Vilka åtgärder kan jag göra på min hästgård?

En mörkbrun häst med svart och rött täcke som står i en hage med svart staket.

Vilka åtgärder kan jag göra på min hästgård? Fel placering av hästhagar är ett vanligt problem, som kan innebära att vattenmiljön runt gården påverkas negativt när fosfor och andra näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning. Genom att ta fram en vattenvårdsplan kan du få hjälp att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga för […]

Vattenvårdsplan för hästgård

En skottkärra som står vid en hög med hästgödsel.

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenvårdsplanen pekar ut områden med risk […]

Övergödning från hästgårdar

Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Samtidigt kan hästhållningen innebära att vattenmiljön påverkas negativt, när näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning. Många hästgårdar och ridanläggningar behöver konkret stöd för att komma igång med miljöarbetet. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en metod för vattenvårdsplanering på […]