Hästen och vattenmiljön

En brun häst som äter ur en brun hink.

Hästhållningens påverkan på vattenmiljön har fått mer uppmärksamhet på senare år. Det finns idag cirka 330 000 hästar i Sverige. Via spillningen utsöndrar varje häst runt 8 kilo fosfor per år. Hur mycket av näringen som hamnar i våra vatten varierar, beroende på hur hagarna ser ut, men en bedömning är att mellan 5 och […]

Vilka åtgärder kan jag göra på min hästgård?

En mörkbrun häst med svart och rött täcke som står i en hage med svart staket.

Vilka åtgärder kan jag göra på min hästgård? Fel placering av hästhagar är ett vanligt problem, som kan innebära att vattenmiljön runt gården påverkas negativt när fosfor och andra näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning. Genom att ta fram en vattenvårdsplan kan du få hjälp att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga för […]

Vattenvårdsplan för hästgård

En skottkärra som står vid en hög med hästgödsel.

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenvårdsplanen pekar ut områden med risk […]

Utbildningsmaterial för naturbruksgymnasiet

Hästhovar i lera.

Hästen och vår vattenmiljö är ett utbildningsmaterial för gymnasieskolan, med fokus på naturbruksgymnasiet. Materialet kan användas inom kurser som biologi, entreprenörskap/företagsekonomi och naturbruk (alla inriktningar) och inom kurserna djurhållning och hästkunskap (inriktning häst/ridning). Målet med utbildningsmaterialet är att skapa en större förståelse för hästars påverkan på miljön, och framför allt vatten, vilket ansvar som ligger […]