Miljögifter

Genom samarbetet i LIFE IP Rich Waters vill vi öka den gemensamma kunskapen om vilka miljögifter som finns i våra vatten och var de kommer ifrån. Bland annat har vi utfört mätningar av läkemedelsrester i vatten, undersökningar av metaller i gruvområden och provtagningar av miljögifter i sediment både i Mälaren och i mindre sjöar. 

På senare tid har ett allt större fokus har hamnat på att fastställa och spåra källor till utsläpp av PFASHär hittar du länkar och information om projektets arbete med PFAS och andra miljögifter.

Barn i röda gummistövlar hoppar i en vattenpöl.

Ökad kunskap om PFAS i våra vatten

Spridningen av PFAS-ämnen i miljön hotar bland annat dricksvattenförsörjningen och kan förorena matfisk. Inom LIFE IP Rich Waters arbetar länsstyrelser tillsammans med Stockholms stad och

En vit båt som får botten rengjord av en gul och en röd borste.

Minskad spridning av giftiga båtbottenfärger i Mälaren

Användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar till att miljögifter sprids i Mälaren. Västerås stad har därför anlagt en båtbottentvätt som ett alternativ till de giftiga färgerna. Tvätten kompletteras med ett nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan kommuner runt Mälaren.