Analys av styrmedel för åtgärder inom jordbruket

En traktor som plöjer på en åker en vårdag.

Jordbruksverket driver tillsammans med vattenmyndigheterna i Västerhavet, Södra Östersjön och Norra Östersjön samt LRF ett delprojekt inom projektet LIFE IP Rich Waters.

Delprojektet syftar till att utvärdera olika styrmedel för åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status enligt vattendirektivet. Våra analyser utgår från de behov av åtgärder som vattenmyndigheterna har beskrivit. Det rör sig inom delprojektet om åtgärds- och styrmedelsanalyser. Mängden åtgärder behöver öka för att minska läckaget av kväve och fosfor från jordbruket, till exempel, våtmarker och skyddszoner.

Delprojektet arbetar också med en konsekvensanalys av åtgärderna kopplade till olika styrmedel. Inledningsvis publicerades en rapport om effekter av olika åtgärder mot fosforförluster.


Läs mer om projektet

Lärdomar och resultat: Effekter av åtgärder mot läckage av fosfor och kväve

Publikation: Effekter av åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark och åtgärdsutrymme


Medverkande parter

Jordbruksverket

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Länsstyrelsen i Kalmar län (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt)

Länsstyrelsen i Västmanlands län (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt)

En kvinna med halvlångt brunt hår, glasögon och mönstrad kofta.

Kontaktperson

Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket​

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.