Tisdag 16 november

08:45-09:15 Förmingel och frukostsmörgås


09:15-09:30 Introduktion till inspirationsdagarna

Anna Linusson, vattenvårdsdirektör och ordförande i LIFE IP Rich Waters styrgrupp, hälsar välkommen

09:30-09:45 Vattnets värde för alla

Varför ska en kommun arbeta med vattenfrågan? Inledningstal av Ellinor Rindevall, vice ordförande för Stockholm vatten och avfall och vattendelegat i Norra Östersjöns vattendistrikt.

09:45-10:30 Motivera internt – finansiera externt

Om politisk förankring av vattenarbete och om att hitta finansiering

Medverkande: Juha Salonsaari, Stockholms stad, Johan Axnér, Enköpings kommun och Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun


10:30-11:00 Fika och utställning

Flera av Rich Waters delprojekt finns på plats vid vår utställning för att svara på dina frågor.


11.00-11.30 Hålla ihop kommunens vattenarbete

Om arbetsmetoder och steg i Handbok för strategisk kommunal vattenplanering.

Medverkande: Jenny Enberg, Länsstyrelsen i Stockholms län

11:30-12:15 Samverkan över kommungränser

Om bottom-up-perspektiv och lyckade samarbeten i avrinnesområden: Så arbetar vi för att få till stånd fler åtgärder mot näringsläckage från lantbruket.

Medverkande: Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Zahrah Lifvendahl, Uppsala kommun


12:15-13:30 Utställning och lunch

Flera av Rich Waters delprojekt finns på plats vid vår utställning för att svara på dina frågor. Lunchen serveras klockan 12.45.


13:30-14:00 Kommunal vattenplanering – ett sätt att lära känna sin kommun

Om Sollentuna kommuns arbete med att sammanställa tillgängliga data och ta fram ny kunskap som underlag för vattenplanering, bland annat genom att utvärdera ekosystemtjänster och publicera miljödata för allmänheten.

Medverkande: Towe Holmborn, Sollentuna kommun

14:00-14:30 Samverkan mot miljögifter

Om samarbete mellan länsstyrelser, vattenvårdsförbund och en kommun för att kartlägga miljögifter i vatten, spåra källorna och föreslå åtgärder.  

Medverkande: Maria Pettersson, Stockholms stad och Emma Lemos, Länsstyrelsen i Stockholm

14:30-15:15 Kraftverk, kulturmiljöer och kostnader: Avvägningar i arbetet för fria vandringsvägar

Om vilka åtgärder som gör mest miljönytta, kostnader, vandringshinder i stadsmiljö och olika intressen.

Medverkande: Jonas Berglind, Länsstyrelsen i Västmanland, Daniel Bergdahl, Länsstyrelsen i Örebro och Susanna Hansen, Västerås stad


15:15-15:45 Fika och utställning

Flera av Rich Waters delprojekt finns på plats vid vår utställning för att svara på dina frågor.


15:45-16:30 Prioriteringar i ett förändrat klimat

Om att planera för höga vattenflöden, hitta åtgärder med flera funktioner och bevara ekosystemtjänster, mot bakgrund av fallstudier i Bällstaåns och Arbogaåns avrinningsområden. Klimatförändringarna ställer nya krav på helhetstänkande och samordning. Vi bjuder in till interaktiv digital fältvandring!

Medverkande: Måns Enander och Zandra Camber, Länsstyrelsen i Västmanland, Samuel Karlström, Länsstyrelsen i Stockholms län och Sara Bergek, Sveriges lantbruksuniversitet.


Program onsdag 17 november