Onsdag 17 november

08:45-09.00 Förmingel och frukostsmörgås


09:00-09:45 Vattenprojekt: Från idé till resultat

Om att lyckas med projekt:  kommer man igång och hur hittar man finansiering? Värdet av att samverka och stötta varandra över kommungränserna.

Medverkande: David Liderfelt, Länsstyrelsen i Västmanland, Linda Röjning, Mälarens vattenvårdsförbund, Karl-Axel Reimer, Södertälje kommun, Anette Wass, Håbo kommun och Zanna Zielfeldt Nikas, åtgärdssamordnare Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna

09:45-10.30 Internbelastning – när det läcker fosfor från sjöns botten

Om ett verktyg för att bedöma internbelastning i sjöar. Exempel på åtgärder från två kommuner.

Medverkande: Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro, Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun, Towe Holmborn, Sollentuna kommun


10:30-11:00 Fika och utställning

Flera av Rich Waters delprojekt finns på plats vid vår utställning för att svara på dina frågor.


11.00-11.45 Dagvatten – planering och åtgärder

Om att ta fram dagvattenplaner och exempel på åtgärder för att minska utsläpp av näringsämnen och föroreningar via dagvattnet.

Medverkande: Johan Axnér, Enköpings kommun, Åsa Hedin, Uppsala kommun, Gustav Myhrman, Mälarenergi AB

11:45-12:15 Miljögifter: åtgärda gamla synder och förhindra nya

Om hur Älvkarleby kommun och företaget Bioremed sanerar en gammal deponi med salix. Om alternativ till giftiga båtbottenfärger. Ny informationssatsning presenteras!

Medverkande: Maj-Britt Johansson, Älvkarleby kommun, Mauritz Ramstedt, Bioremed AB och Maria Pettersson, Stockholms stad


12:15-13:30 Utställning och lunch

Flera av Rich Waters delprojekt finns på plats vid vår utställning för att svara på dina frågor. Lunchen serveras klockan 12.45.


13:30-14:00 Skitbra åtgärder! Från vattenplan till åtgärder på hästgårdar

Om hur en gårdsvis vattenplan gör det enklare att söka pengar för åtgärder. Fokus på hästgårdar och kommunens ridskolor.

Medverkande: Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen i Uppsala och Eva Lindström, Uppsala universitet/Lurbo ridklubb

14:00-14:30 Uppföljning och utvärdering

Om vikten av att dra lärdomar och att följa upp socioekonomiska effekter av vattenåtgärder.

Medverkande: Lova Lind, LIFE IP Rich Waters och Frida Franzén, Tyréns

14:30-15:00 Hitta partner till ditt vattenprojekt

Om organisationer och myndigheter som finansierar vattenprojekt och som söker samarbeten med kommuner. Korta presentationer inför avslutande mingel.

Medverkande: Race for the Baltic, IVL Svenska miljöinstitutet, SLU

15:00-15:15 Avslutning – Tack för idag!

Om arbetet framåt!


15:15-16.00 Möjlighet till mingel med samarbetspartners

Mingel med organisationer som söker samarbeten med kommuner.


Program tisdag 16 november