Utlysning: Klimatanpassning i den byggda miljön

Vinnova söker projekt som ska bidra med lösningar och innovationer inom klimatanpassning för våra städer och samhällen. Utlysningen riktar sig till samarbeten som syftar till att utveckla och validera innovativa lösningar för klimatanpassning i byggd miljö; till exempel metoder, processer, affärsmodeller samt skapa förutsättningar för nationell/internationell spridning, implementering och nyttiggörande av projektets resultat. Utlysningen är […]

Utlysning: Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle

En kommande utlysning från Formas för projekt som omsätter forskningresultat, kunskap och beprövad erfarenhet i en lösning som kan implementeras och bidra till ett hållbart samhälle. Lösningen kan vara kommersiell eller icke-kommersiell. Projekten ska också ligga inom ett eller flera av de teman och perspektiv som lyfts fram i de nationella forskningsprogrammen; Hållbart samhällsbyggande, Livsmedel, […]

Utlysning: Skrivarstöd för att ta fram LIFE-ansökan

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel från Havs- och vattenmiljöanslaget till skrivarstöd för att ta fram ansökan till EU:s LIFE-program under ansökningsåret 2021. Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till att förbättra havs- och vattenmiljöer. Skrivarmedel kan beviljas till statliga myndigheter och andra offentliga aktörer. Ansökan om skrivarmedel ska inkomma till HaV senast den 28 […]