Utlysning: Skrivarstöd för att ta fram LIFE-ansökan

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel från Havs- och vattenmiljöanslaget till skrivarstöd för att ta fram ansökan till EU:s LIFE-program under ansökningsåret 2021. Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till att förbättra havs- och vattenmiljöer. Skrivarmedel kan beviljas till statliga myndigheter och andra offentliga aktörer. Ansökan om skrivarmedel ska inkomma till HaV senast den 28 […]