Utlysning: Skrivarstöd för att ta fram LIFE-ansökan

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel från Havs- och vattenmiljöanslaget till skrivarstöd för att ta fram ansökan till EU:s LIFE-program under ansökningsåret 2021.

Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till att förbättra havs- och vattenmiljöer. Skrivarmedel kan beviljas till statliga myndigheter och andra offentliga aktörer. Ansökan om skrivarmedel ska inkomma till HaV senast den 28 februari 2021.

Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE under 2021 (Havs- och vattenmyndigheten)

Natur och biologisk mångfald

Naturvårdsverket vill uppmuntra länsstyrelser och andra organisationer att söka medel från LIFE-programmet. Det finns möjligheten att ansöka om skrivarstöd för att ta fram en LIFE-ansökan inom natur och biologisk mångfald. Ansökningstiden är öppen fram till och med den 14 februari 2021.

Skrivarstöd till projekt inom natur och biologisk mångfald (Naturvårdsverket)

Taggar:

Datum

feb 28 2021
Expired!

Tid

08:00 - 18:00