Utlysning: Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle

En kommande utlysning från Formas för projekt som omsätter forskningresultat, kunskap och beprövad erfarenhet i en lösning som kan implementeras och bidra till ett hållbart samhälle. Lösningen kan vara kommersiell eller icke-kommersiell. Projekten ska också ligga inom ett eller flera av de teman och perspektiv som lyfts fram i de nationella forskningsprogrammen; Hållbart samhällsbyggande, Livsmedel, Klimat samt det kommande Hav och vatten.

Finansiering kan sökas för projekt på 1-2 år (12-24 månader) med ett maximalt belopp på 2 miljoner kronor per 12-månadersperiod, dvs. totalt max 4 miljoner kronor. Ingen medfinansiering krävs i projekten, men företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka bidrag från Formas omfattas av EU:s regler för statligt stöd. Formas har avsatt 80 miljoner kronor för utlysningen för åren 2021 till 2022.

Läs mer om utlysningen på Formas webbplats

Taggar:

Datum

apr 08 2021 - maj 27 2021
Expired!

Tid

08:00 - 14:00