Utlysning: Klimatanpassning i den byggda miljön

Vinnova söker projekt som ska bidra med lösningar och innovationer inom klimatanpassning för våra städer och samhällen.

Utlysningen riktar sig till samarbeten som syftar till att utveckla och validera innovativa lösningar för klimatanpassning i byggd miljö; till exempel metoder, processer, affärsmodeller samt skapa förutsättningar för nationell/internationell spridning, implementering och nyttiggörande av projektets resultat.

Utlysningen är en del av en gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö mellan Vinnova och Formas. Satsningen består av två utlysningar där det går att ansöka för 2-åriga innovationsprojekt hos Vinnova med möjlighet till fortsatt finansiering och för 4-åriga forskningsprojekt via Formas.

Läs mer på Vinnovas webbplats

Datum

mar 31 2021 - maj 31 2021
Expired!

Tid

08:00 - 14:00