Studiebesök: Sanering av förorenat vatten med hjälp av salix

Välkommen på studiebesök om sanering av förorenat vatten med hjälp av salix! Följ med oss till den före detta deponin Dragmossen i Älvkarleby för att lära dig mer om hur företaget Bioremed AB och Älvkarleby kommun inom LIFE IP Rich Waters har testat och utvärderat användningen av salix för att rena förorenat lakvatten. Vi kommer […]

Nu växer salixen på deponin Dragmossen

I förgrunden en man som spanar ut över salixodlingen.

I juni förra året planterade Älvkarleby kommun och företaget Bioremed 25 000 salixsticklingar på den gamla deponin Dragmossen. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar. Nu, drygt ett år senare, har odlingen vuxit till sig ordentligt. I den största delen av odlingen är salixväxterna över tre […]

Plantering av salix ett steg mot renare vatten

I veckan har Älvkarleby kommun planterat snabbväxande salix på den gamla deponin Dragmossen. Totalt har 25 000 sticklingar planterats på en yta av en hektar. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar. Pilotprojektet, som ingår i LIFE IP Rich Waters, ska alltså förhindra att lakvattnet […]

Salixväxter ska ta hand om miljögifter

Försommargrönska känns avlägset just nu, men på den gamla deponin vid Dragmossen i Älvkarleby förbereder kommunen och företaget Bioremed för plantering av salix. Om allt går enligt planen kommer salixplantorna att vara på plats i maj-juni. Växten har en speciell förmåga att ta upp näringsämnen och miljögifter. Genom ett slutet system ska salixen bevattnas med […]