Ökade LOVA-bidrag för fler vattenåtgärder

För att se till att fler åtgärder för bättre vatten kan bli av, finns så kallade LOVA-bidrag att söka vid varje länsstyrelse. Bidraget går till lokala vattenvårdsprojekt och den totala summan för bidragen ökar kontinuerligt. Det som är mest prioriterat är åtgärder mot övergödning. – Förutom övergödning kan man också få bidrag för projekt som […]

Nu finns pengar till vattenprojekt

Nu finns möjligheten att söka både LOVA-bidrag och LONA-bidrag. LOVA syftar till att minska näringsbelastning och skapa ett renare båtliv. LONA kan användas till projekt med inriktning mot naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Mer information finns på din länsstyrelses hemsida. Men vänta inte, i vissa fall är deadline redan sista november! Båda LOVA och LONA är […]