Ökade LOVA-bidrag för fler vattenåtgärder

För att se till att fler åtgärder för bättre vatten kan bli av, finns så kallade LOVA-bidrag att söka vid varje länsstyrelse. Bidraget går till lokala vattenvårdsprojekt och den totala summan för bidragen ökar kontinuerligt. Det som är mest prioriterat är åtgärder mot övergödning.

– Förutom övergödning kan man också få bidrag för projekt som till exempel ska reducera miljögifter från båtbottnar och projekt där målet är att uppnå en god ekologisk status, som till exempel åtgärder som minskar läckage av fosfor och kväve från jordbruket ner i vattnet, säger Milad Fahimi, ansvarig för LOVA-bidragen vid Länsstyrelsen Västmanland.

LOVA-bidrag kan sedan tidigare sökas av kommuner och ideella föreningar, men nu kan även länsstyrelserna själva göra en ansökan.

Sök ditt LOVA-bidrag här

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns mer information om LOVA och där hittar du också länkar till varje länsstyrelses LOVA-sida .

Havs- och vattenmyndighetens information om LOVA