Prioriteringar, hästgårdar och åtgärdssamordnare fyllde frågestund om LOVA-bidraget

Ett utropstecken och ett frågetecken i varsin grön pratbubbla.

För att kunna göra konkreta åtgärder för en bättre vattenmiljö kan kommuner och ideella föreningar söka så kallade LOVA-bidrag. – Vi har sett att det finns ett behov av en ökad kommunikation mellan dem som söker bidragen och LOVA-handläggarna. Därför erbjöd vi dem en digital frågestund där de fick mötas, ställa frågor och hjälpa varandra, berättar Linda Röjning, Mälarens vattenvårdsförbund.

Frågestunden den 21 november genomfördes som en del av LIFE IP Rich Waters arbete med projektutveckling. I det arbetet är just Mälarens vattenvårdsförbund en av flera viktiga samarbetspartners.

– Vårt mål med att vara med och jobba med projektutveckling är att fler åtgärder ska genomföras och vi vill kunna ge stöd till projekt som hjälper till att uppfylla vattendirektivet. Den digitala frågestunden är ett exempel på aktivitet som vi kan erbjuda. Den timme som vi hade avsatt fylldes snabbt med frågor, synpunkter och reflektioner och blev en bra plattform att mötas på, berättar Linda Röjning.

Med på den digitala frågestunden var LOVA-handläggare från tre länsstyrelser: Uppsala, Västmanland och Södermanland. De som deltog och ställde frågor var åtgärdssamordnare, vattenstrateger/samordnare och miljöstrateger.

Kan man få LOVA-bidrag för hästgårdar?

Den första frågan som kom upp handlade om möjligheten att få LOVA-medel för att genomföra åtgärder för bättre vatten på en hästgård. Lurbo ridklubb nämndes som gott exempel för deras miljöarbete men när det gäller just LOVA-bidrag så är det inte så vanligt att länsstyrelserna får in sådana ansökningar för hästgårdar.

Häst och ryttare i paddock med skylt "Lurbo Ridklubb"
Lurbo ridklubb nämndes som ett gott exempel när det gäller arbete för en bättre miljö.

– Många hästgårdar är intresserade av att söka men då har de inte fokus på bättre miljö, utan det har handlat om åtgärder som ”bara” är bra för hästarna och det räcker inte i det här sammanhanget, säger Vilhelm von Unge, LOVA-handläggare vid Länsstyrelsen Uppsala.

I Västmanland har man inte haft några hästgårdar alls som sökt LOVA, men ser gärna att fler skickar in en ansökan.

– Ett medskick är att det måste framgå tydligt vad åtgärderna går ut på och att det verkligen handlar om miljöförbättrande åtgärder på gården, säger Carolina Lind, LOVA-handläggare vid Länsstyrelsen Västmanland.

-Här i Sörmland har Trosa ridsällskap fått beviljat ett LOVA-bidrag på 1,6 miljoner. De ansökte om många olika typer av åtgärder men alla hade ett fokus på just vattnet. De utgick dock från en gårdsvis vattenplan och hade den som grund, förklarar Peter Kogg, LOVA-handläggare Länsstyrelsen Sörmland.

Ett medskick från en av deltagarna var att om det handlar om en liten hästgård kan det vara en fördel att söka LOVA-bidrag för konkreta åtgärder, i stället för att ta fram en gårdsvis vattenplan. På så sätt kan en mindre hästgård med en begränsad budget gå direkt till handling utifrån den kunskap som finns just då om miljön på gården.

Hur prioriteras LOVA-ansökningarna?

Flera av deltagarna ställde frågor om hur bidragen prioriteras och om det finns några tydliga prioriteringsgrunder. En fråga som ställdes var om ansökningar för att inrätta en tjänst som åtgärdssamordnare kommer prioriteras högre än ansökningar för enskilda fysiska åtgärder.

– I det exemplet, om vi skulle behöva prioritera och verkligen hårdra det – så går fysiska åtgärder först. Vi försöker dock alltid att rymma båda delarna. Det är också viktigt att komma ihåg att projekt med konkreta åtgärder alltid kommer att prioriteras högre än de som ”bara ska ta fram planer”, förklarar Peter Kogg.

Ett vatten med mycket vass intill flera hästhagar.
Fosfordamm är ett exempel på en konkret fysisk ”spaden-i-backen-åtgärd”.

Hur ansökningar prioriteras hör också ihop med antalet ansökningar som länen får in – något som skiljer sig mycket mellan länen.

– Här i Västmanland har vi hittills inte fått in så många ansökningar att vi har varit tvungna att prioritera bort några på grund av en brist på pengar, berättar Carolina Lind.

– Sen vet vi ju inte riktigt ännu hur bidragen för nästa år kommer att se ut, så det är fortfarande en del frågetecken där, säger Sara Lee, LOVA-handläggare vid Länsstyrelsen Västmanland.

En annan fråga om prioriteringar ställdes av en kommun som tidigare blivit beviljade LOVA-medel för att ta fram en åtgärdsplan. Nu planerar de att söka medel för själva åtgärderna som beslutats och undrar om det kan prioriteras? På denna fråga svarade alla länsstyrelser ett rungande ja.

Tips från LOVA-handläggarna: Skicka gärna in en bred ansökan

Logotyper för LOVA, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna.

Handläggarna vid Länsstyrelsen i Västmanlands län gav några tips på hur man formulerar en LOVA-ansökan för att snabbare kunna få medel till åtgärder när en åtgärdssamordnare redan finns på plats.

– Vi ser gärna att man skickar in en bred ansökan, säger Sara Lee.

Hennes kollega Carolina Lind fyller på:

– Det kan handla om en kommun som vill göra åtgärder, men det är ännu inte helt klart exakt på vilken plats de ska göras på, så ett arbete med förankring kommer krävas. Vi har flera goda exempel på breda ansökningar som vi gärna delar med oss av. Tack vare dem har vi fått igenom många åtgärder som annars inte hade blivit gjorda. Plus att de blivit billigare. 

Tips om upplägg för en åtgärdssamordnare

En av de kommuner som deltog på frågestunden diskuterar just nu möjligheten att ansöka om LOVA-medel för att anställa just en åtgärdssamordnare för ett avrinningsområde för att få fart på vattenarbetet. I så fall skulle den tjänsten eventuellt delas mellan tre kommuner. Några medskick kring upplägg med åtgärdssamordnare kom direkt från övriga deltagare:

  • I Västmanland finns åtgärdssamordnare både kring Sagån och Svartån – så ett tips är att prata med dem.
  • Västerås stad är nu inne på sitt andra år med åtgärdssamordnare och de delar också gärna med sig av sina erfarenheter hittills.
  • Det är viktigt att integrera åtgärdssamordningen i sin ordinarie verksamhet så att det skapas en långsiktighet.
  • Kom ihåg att det tar tid innan konkreta åtgärder kan göras. Det första året för en åtgärdssamordnare handlar mest om det viktiga relationsskapandet. Tålamod är ett måste.

Ansökningstillfällen 2023 i Norra Östersjöns vattendistrikt:

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här är några viktiga datum att hålla koll på:

Tips om tidigare utbildningar om LOVA och projektutveckling

Mälarens vattenvårdsförbund har tidigare arrangerat olika typer av utbildningar i projektutveckling, däribland en grundläggande utbildning i just LOVA-bidraget.

Ta del av tidigare utbildningar på Mälarens vattenvårdsförbunds webbplats