Nu finns pengar till vattenprojekt

Nu finns möjligheten att söka både LOVA-bidrag och LONA-bidrag. LOVA syftar till att minska näringsbelastning och skapa ett renare båtliv. LONA kan användas till projekt med inriktning mot naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Mer information finns på din länsstyrelses hemsida. Men vänta inte, i vissa fall är deadline redan sista november!

Båda LOVA och LONA är väl lämpade att komplettera LIFE IP Rich Waters. Syftet med projektformen LIFE IP är just att hitta så kallade Kompletterande projekt (”Complementary Actions”) och ytterligare bidra till att åtgärdsprogrammet för vatten genomförs.

Kompletterande projekt kan vara ett direkt resultat av en aktivitet i Rich Waters, eller när en aktivitet i Rich Waters upprepas eller replikeras på någon annan plats. Det kan också handla om ett projekt vars resultat bidrar till kunskap som är värdefull för genomförandet av Rich Waters aktiviteter.

Både LOVA och LOVA-bidragen administreras av länsstyrelsen och är riktade till kommuner och ideella sammanslutningar för att täcka upp till 50 % av projektkostnaden. Om ditt projekt designas eller anpassas för att komplettera LIFE IP Rich Waters kan vi stötta projektet genom att skriva ett intyg som kan biläggas ansökan. Om det låter intressant kan du kontakta david.liderfelt@lansstyrelsen.se och diskutera hur kopplingen till projektet kan skapas.