Ökad kunskap om PFAS i våra vatten

Barn i röda gummistövlar hoppar i en vattenpöl.

Spridningen av PFAS-ämnen i miljön hotar bland annat dricksvattenförsörjningen och kan förorena matfisk. Inom LIFE IP Rich Waters arbetar länsstyrelser tillsammans med Stockholms stad och Mälarens och Hjälmarens vattenvårdsförbund med mätningar av miljögifter i vatten. Att fastställa och spåra källor till utsläpp av PFAS har blivit en viktig del i arbetet.

PFAS är högflourerande ämnen som används i relativt små halter. Problemet är att de är persistenta, det vill säga att de bryts ned mycket långsamt och finns kvar i miljön länge. I och med den ökade kunskapen om PFAS-ämnenas giftighet och utbredning har mer resurser lagts på att ta prover av vatten och sediment.

På den här sidan hittar du samlad information om vårt arbete kring PFAS.

Illustration över olika källor och hur PFAS sprids vidare genom vattendrag och grundvatten till Östersjön. Klicka på bilden för att se en större version.
Karta över mälardalen med textruta Analysresultat

Samlad information om PFAS

Den här webbsidan samlar mätdata, information och länkar för att ge en överblick över tillgänglig information om PFAS. Här finns till exempel ytvattendata från Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län och data om PFAS i fisk och utter.

Här hittar du storymap med samlad information om PFAS

Närbild på abborrar som har fångats i ett nät

Data från våra undersökningar

Här finns alla rapporter med data från mätningar och undersökningar av miljögifter (inklusive PFAS) som har finansierats inom LIFE IP Rich Waters.

Publikationer