Projektledning och styrgrupp

LIFE IP Rich Waters leds och koordineras av länsstyrelsen i Västmanland. Här finns ett projektkontor med projektledare och personer som ansvar för ekonomi, uppföljning och kommunikation.

Kvinna med brunt hår som är längre på ena sidan och snaggat på andra sidan, blå ögon och en svart tröja.

Projektledare

Åsa Erlandson
Man med kort brunt hår, glasögon, grått skägg och blå skjorta.

Stöd till projektledningen och temasamordning

Jonas Berglind
En kvinna med långt mörkbrunt hår, svart tröja och glasögon.

Samordning av projektutveckling och temasamordning

Kristina Johansson
En kvinna med svart långt hår, blå ögon och svart skjorta.

Övervakning och uppföljning

Lova Lind
En kvinna med långt hår, blå ögon och blå tröja.

Kommunikation

Rosita Ericsson
Kvinna med kort blont hår, blå ögon och rosa topp.

Kommunikation

Anna Andersson Ax
Anna Carlheim.

Administration

Anna Carlheim


Styrgrupp

Projektet har en styrgrupp, som består av personer på ledande positioner och med stor erfarenhet av vattenfrågor på central, regional och lokal nivå. Styrgruppens roll är framför allt att stödja projektledningen med strategiska beslut och spridning av resultat.

Carina Färm, vattenvårdsdirektör för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, är styrgruppens ordförande.

Ordförande i styrgruppen

Carina Färm, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
E-post: carina.farm@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 – 22 49 207

Övriga medlemmar

  • Johanna Söderasp, Vattenmyndigheten i Bottenviken
  • Kevin Bishop, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Ann-Charlotte Duvkär, Mälarenergi
  • Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro län
  • Solveig Nilsson (vice ordförande), Västerås stad
  • Kjell Johansson, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
  • Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket
  • Signild Nerheim, Havs- och vattenmyndigheten