Multifunktionella vattenparker

Ett barn och en vuxen står vid ett vattendrag med en håv.

Du som arbetar med vatten- och miljöfrågor på en kommun och planerar att anlägga en multifunktionell vattenpark: här delar Uppsala kommun, Västerås stad och Mälarenergi med sig av sina erfarenheter och kunskap om just detta. De har anlagt multifunktionella parker som renar dagvattnet från bland annat näringsämnen och tungmetaller samtidigt som miljön i parken gynnar den biologiska mångfalden i området och erbjuder en fin naturmiljö för rekreation och friluftsliv för oss människor. Även Smedjebackens kommun har anlagt en multifunktionell vattenpark. Det handlar om en annan variant, där vattenparken ska fungera som ett extra reningssteg för redan renat avloppsvatten. 

Ta del av kommunernas gemensamma lärdomar, gör ett digitalt besök i Uppsala vattenpark och lyssna på ett samtal om utmaningar och erfarenheter kring att anlägga just multifunktionella vattenparker!

Processen – steg för steg

Uppsala kommun, Västerås stad, Mälarenergi och Smedjebacken har samlat sina lärdomar och resultat i en rapport. Den vänder sig framför allt till dig som jobbar på en kommun eller du som planerar att genomföra ett liknande projekt. Rapporten går igenom processen steg för steg, från planering och förstudie, via tillståndsprövning och upphandlingar till själva anläggningsfasen.

Ta del av de samlade lärdomarna och tipsen!

Illustration med rubriken Så funkar en multifunktionell vattenpark. På bilden syns dammar och förklarande text kring rening och biologisk mångfald.

Så funkar det!

Men hur funkar en multifunktionell vattenpark egentligen? Titta gärna på den illustration som tagits fram som förklarar alla stegen i reningsprocessen som sker i en vattenpark.

Se illustrationen i ett större format

Följ med till Uppsala vattenpark

I den här filmen från mars 2021 besöker du Uppsalas multifunktionella dagvattenpark. Parken anläggs i de sydvästra delarna av Uppsala för att bland annat rena dagvattnet från Gottsunda innan det rinner ut i Hågaån och vidare ut i Mälaren. Åsa Hedin, projektledare på Uppsala kommun, visar runt och berättar om de avvägningar som gjordes under arbetets gång, där man bland annat har fått ta hänsyn till fornlämningar och känsliga ekar i området. 

Studiebesök i vattenparken i Uppsala (Youtube)

Lyssna till ett samtal om vattenparker

Vid Rich Waters Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering i november 2021 modererade Kristina Johansson, LIFE IP Rich Waters, ett samtal med Gustav Myhrman, Mälarenergi, Åsa Hedin, Uppsala kommun och Johan Axnér, Enköpings kommun om deras arbete med vattenparker. Lyssna på samtalet och få ny kunskap och inspiration!

Samtal om vattenparker (Youtube)