Dagvatten

Flera av de deltagande kommunerna och organisationerna inom LIFE IP Rich Waters arbetar med dagvattenfrågan. Här kan du ta del av exempel som handlar om hur multifunktionella vattenparker kan rena dagvatten samtidigt som den biologiska mångfalden och rekreationsvärdet ökar och lära dig mer om hur en dagvattenplan kan arbetas fram inom en kommun.   

Ett barn och en vuxen står vid ett vattendrag med en håv.

Multifunktionella vattenparker

Du som arbetar med vatten- och miljöfrågor på en kommun och planerar att anlägga en multifunktionell vattenpark: här delar Uppsala kommun, Västerås stad och Mälarenergi med sig

Johan Axnér i blå täckjacka står vid ett vattendrag.

Enköpings kommuns dagvattenplan

”Starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i Enköpings kommun.” Så beskrivs den dagvattenplan som antogs av kommunfullmäktige i kommunen i