Enköpings kommuns dagvattenplan

Johan Axnér i blå täckjacka står vid ett vattendrag.

”Starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i Enköpings kommun.” Så beskrivs den dagvattenplan som antogs av kommunfullmäktige i kommunen i maj 2022. Dagvattenplanen har tagits fram som en del i kommunens arbete för att stödja kommunal vattenplanering och har ökat förståelsen för avrinningsområdena och hur sjöar och vattendrag hänger ihop.

Här har vi samlat material om planen och den arbetsmetod som använts – perfekt inspiration och kunskapsbank för dig som ska göra ett liknande arbete på din kommun!

Läs dagvattenplanen!

Enköpings kommuns dagvattenplan har underrubriken Principer för ett långsiktigt hållbart dagvattenarbete.

Läs dagvattenplanen på kommunens webbplats

Inspiration och kunskapsbank

Enköpings kommun har samlat sina lärdomar från arbetet med dagvattenplanen i en rapport. Ta del av den och få inspiration och ny kunskap!

Rapport: Lärdomar från arbetet med att ta fram en dagvattenplan