Vattenplaner för gårdar och avrinningsområden

En gård som ligger precis vid ett vattendrag.

Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län har tagit fram en metod för rådgivning om åtgärder för bättre vattenkvalitet på gårdsnivå. Metoden innebär att enskilda lantbrukare får stöd av rådgivare att identifiera lämpliga åtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläppen till sjöar, vattendrag och kustvikar. De får också information om vilka bidrag som kan sökas och fortsatt stöd för att genomföra åtgärderna. Den gårdsvisa vattenvårdsplanen utgår från lantbrukarens perspektiv och hjälper honom eller henne att prioritera vilka insatser som ger störst effekt i förhållande till kostnaden.

Under 2019 testades metoden på sju gårdar i Södermanlands och Uppsala län. Efter vissa modifieringar i metoden togs ytterligare fem gårdsvisa vattenvårdsplaner fram i Stockholms län under hösten 2020. Utvärderingen av pilotfasen visar att den gårdsvisa rådgivningen är komplex och tidskrävande och behöver kompletteras med ett avrinnningsområdesperspektiv. Delprojektet utvecklade därför en ny metod, där lantbrukare kan gå samman och ta ett större grepp kring ett gemensamt vatten. 


Läs mer om projektet

Lärdomar och resultat: Ta chansen – sök pengar till en vattenvårdsplan i ditt avrinningsområde! (16 november 2023)

Publikation: Introduktion till vattenvårdsplanering för att minska fosforförluster från jordbruket (26 september 2023)

Publikation: Att ta fram en vattenvårdsplan för att minska fosforförluster från jordbruket i ett avrinningsområde – en arbetsmetod för rådgivare (17 januari 2023)

Lärdomar och resultat: Ny arbetsmetod för dig som rådgivare: Så tar du fram en vattenvårdsplan för jordbruk inom ett avrinningsområde (17 januari 2023)

Lärdomar och resultat: Omtag efter pilotförsök med gårdsvisa vattenplaner (18 maj 2020)

Lärdomar och resultat: ”Filminarium” om arbetet i Kiladalen (17 juni 2020)

Lärdomar och resultat: Ridskolans miljöarbete tog fart med hjälp av vattenplan (21 augusti 2020)

Nyheter: Efter vattenplan och åtgärdsarbete: Lurbo utsedd till Sveriges mest hållbara ridklubb (17 mars 2021)


Medverkande parter

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Västmanland län

Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Örebro län

Kontaktpersoner

En kvinna med mörkt lockigt hår.
Mia Sklenar, Länsstyrelsen Örebro
En kvinna med rödaktigt långt utsläppt hår och svart tröja.
Emma Lennmo, Länsstyrelsen i Stockholm