Vattenplaner för gårdar och avrinningsområden

En gård som ligger precis vid ett vattendrag.

Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län har tagit fram en metod för rådgivning om åtgärder för bättre vattenkvalitet på gårdsnivå. Metoden innebär att enskilda lantbrukare får stöd av rådgivare att identifiera lämpliga åtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläppen till sjöar, vattendrag och kustvikar. De får också information om vilka bidrag som kan sökas och fortsatt stöd för att genomföra åtgärderna. Den gårdsvisa vattenvårdsplanen utgår från lantbrukarens perspektiv och hjälper honom eller henne att prioritera vilka insatser som ger störst effekt i förhållande till kostnaden.

Under 2019 testades metoden på sju gårdar i Södermanlands och Uppsala län. Efter vissa modifieringar i metoden togs ytterligare fem gårdsvisa vattenvårdsplaner fram i Stockholms län under hösten 2020. Utvärderingen av pilotfasen visar att den gårdsvisa rådgivningen är komplex och tidskrävande och behöver kompletteras med ett avrinnningsområdesperspektiv. Delprojektet utvecklade därför en ny metod, där lantbrukare kan gå samman och ta ett större grepp kring ett gemensamt vatten. 


Läs mer om projektet

Publikationer: Att ta fram en vattenvårdsplan för att minska fosforförluster från jordbruket i ett avrinningsområde – en arbetsmetod för rådgivare

Lärdomar och resultat: Ny arbetsmetod för dig som rådgivare: Så tar du fram en vattenvårdsplan för jordbruk inom ett avrinningsområde

Lärdomar och resultat: Omtag efter pilotförsök med gårdsvisa vattenplaner

Lärdomar och resultat: ”Filminarium” om arbetet i Kiladalen

Lärdomar och resultat: Ridskolans miljöarbete tog fart med hjälp av vattenplan

Nyheter: Efter vattenplan och åtgärdsarbete: Lurbo utsedd till Sveriges mest hållbara ridklubb (17 mars 2021)


Medverkande parter

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Västmanland län

Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Örebro län

Kontaktpersoner

En man med grått hår, blå keps och blå pikétröja.
Ernst Witter, länsstyrelsen i Örebro län
En kvinna med rödaktigt långt utsläppt hår och svart tröja.
Emma Lennmo, länsstyrelsen i Stockholm