Goda råd för hantering av dagvatten och miljökvalitetsnormer i detaljplaner

Vattenspegel med en hängande trädgren i förgrunden och ett dagvattenrör som mynnar i dammen.

Under hösten 2022 kommer LIFE IP Rich Waters att ta fram goda råd för planering av dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vatten i detaljplaneprocessen, som ett stöd till kommunerna. Nu söker vi dig som är intresserad av att bidra med egna erfarenheter av dagvattenhantering i detaljplaner. Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar inom LIFE IP Rich Waters […]

Nytt nätverk ska motverka giftiga båtbottenfärger i Mälaren

En segelbåt på sjön.

Ett nytt delprojekt är på gång att starta inom LIFE IP Rich Waters. Det handlar om ett samverkansprojekt om båtbottenfärger för kommuner runt Mälaren. Den 9 februari hölls ett första informationsmöte och av de 23 strandnära kommuner som finns runt Mälaren var 14 representerade vid den digitala träffen, samt tre kommuner högre upp i avrinningsområdet. […]