Satsa på en våtmark!

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor under de kommande tre åren för att anlägga och restaurera våtmarker. Våtmarker är bland annat viktiga för att hålla kvar vatten i landskapet och öka tillförseln till grundvattnet. Snart kan kommunerna söka bidrag för våtmarksprojekt genom LONA, den lokala naturvårdssatsningen. En första ansökningsomgång pågår till den 10 april. I […]

Nu finns pengar till vattenprojekt

Nu finns möjligheten att söka både LOVA-bidrag och LONA-bidrag. LOVA syftar till att minska näringsbelastning och skapa ett renare båtliv. LONA kan användas till projekt med inriktning mot naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Mer information finns på din länsstyrelses hemsida. Men vänta inte, i vissa fall är deadline redan sista november! Båda LOVA och LONA är […]