Ny kunskap om kulturmiljöer värdefull i arbetet med fria vandringsvägar för fisk

Ett gammalt kvarnhjul i en porlande bäck.

Vattenhjulet med dammen och kraftverket i bakgrunden vid Virå. Foto: Anna Ulfhielm I områdena kring Trosaån och Kilaån är behovet stort av att skapa fria vandringsvägar för fisk samtidigt som det finns många värdefulla kulturmiljöer. Länsstyrelsen i Södermanlands län har därför tagit fram översiktliga inventeringar av kulturhistoriska miljöer för dessa två områden. – Vi hoppas […]

Kulturmiljöer i vatten – metoder och arbetssätt för utvärdering

Välkomna till ett seminarium om utvärderingar av kulturmiljöer i vatten! Inom LIFE IP Rich Waters har vi gjort en översyn och utvärdering av kulturmiljöer i Kilaån och Trosaån inför de kommande domstolsprövningarna av vattenkraftanläggningar. På detta seminarium fokuserar vi på hur bedömningarna görs och vilka aspekter som vägs in. Medverkar gör Anna Ulfhielm, arkeolog på […]

Kunskapsutbyte och dialog viktigt i arbetet med kulturmiljöer vid vatten

Turbinhuset vid forsen nedströms bron i Västerås

Frågan om kulturmiljöer i och vid vatten är aktuell, inte minst i samband med den nationella planen för omprövning av vattenkraften. Hur kan vi på bästa sätt kombinera åtgärder för fria vandringsvägar för fisk och samtidigt bevara våra kulturmiljöer för kommande generationer? Den frågan diskuterades förra veckan, under ett välbesökt webbinarium arrangerat av LIFE IP […]

Uppstart för nytt vatten- och fiskevårdsprojekt i Näveån

Projektet ”Fritt fram” kommer att arbeta över länsgränserna i Norra Östersjöns vattendistrikt för att få till stånd fler åtgärder mot vandringshinder i olika vattendrag, framför allt i Näveån och Hedströmmen. Näveån rinner genom gammal bruksmiljö i Södermanland. Här finns flera dämmen och mycket kvar att göra när det gäller att öppna upp fria vandringsvägar för […]