Kulturmiljöer i vatten – metoder och arbetssätt för utvärdering

Ett forsande vattendrag med stora stenar. Runt om finns en gammal hög stenmur och grönskande skog.

Välkomna till ett seminarium om utvärderingar av kulturmiljöer i vatten!

Inom LIFE IP Rich Waters har vi gjort en översyn och utvärdering av kulturmiljöer i Kilaån och Trosaån inför de kommande domstolsprövningarna av vattenkraftanläggningar. På detta seminarium fokuserar vi på hur bedömningarna görs och vilka aspekter som vägs in. Medverkar gör Anna Ulfhielm, arkeolog på Almunga AB, Olof Pettersson, antikvarie/arkeolog på Länsstyrelsen i Södermanland och Viktor Kärvinge, vattensamordnare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Du får möjlighet att diskutera om hur kulturmiljöer i vatten kan och ska viktas mot naturvårdsintressen.

Mötet riktar sig framförallt till handläggare inom vattenverksamhet, kulturmiljö, vattenförvaltning och fiskeri på länsstyrelserna. Även handläggare på landets kommuner är välkomna att delta!

Anmälan

Anmäl dig till seminariet:

https://link.webropol.com/s/kulturmiljoer

Sista anmälningsdag är 10 januari. Länk skickas ut i god tid före mötet.

Frågor? Kontakta Jonas Berglind, temasamordnare LIFE IP Rich Waters: jonas.berglind@lansstyrelsen.se

Datum

jan 12 2022
Expired!

Tid

13:00 - 15:30

Plats

Skype
Skype