Stor variation i kostnader för att ersätta en damm med en fors

Ett vattendrag till höger med promenadstråk och en picknickplats till vänster. I bakgrunden syns en röd fabriksbyggnad.

Vad kostar det att ta bort en damm och ersätta den med en fors? Frågan är många gånger avgörande för vilken åtgärd som anses vara lämpligast för att återskapa fria vandringsvägar och viktiga livsmiljöer i ett vattendrag. Nu finns en sammanställning över drygt 40 genomförda åtgärder där dammar tagits bort, med en översikt över kostnadsposter och vilka faktorer som spelar in för totalkostnaden.