Lösningar i naturen för att minska klimatrisker

Torkan är ett bestående minne från förra sommaren. Men i ett förändrat klimat ökar även risken för översvämningar. Inom Rich Waters arbetar tre länsstyrelser tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet med att hitta metoder för att planera vattnet i landskapet och förhindra översvämningar. Kort sagt: dränka landskapet och rädda staden!

Samuel Karlström och Gerda Kinell från länsstyrelsen (t h) höll i en workshop på Havs- och vattenforum i Göteborg.

Delprojektet fokuserar på fallstudier av Arbogaåns och Bällstaåns avrinningsområden. I projektet tittar man på så kallade naturbaserade lösningar, det vill säga åtgärder i skog- och jordbrukslandskap för att hålla kvar vattnet och förhindra översvämningar. Under våren har projektet arrangerat workshops med olika aktörer i respektive område – bland annat kommuner, vattenvårdsförbund, intresseorganisationer och lantbrukare.

Workshop i Arboga

​I slutet av maj deltog projektansvariga från länsstyrelserna i Västmanland och Stockholm i den stora europeiska klimatkonferensen ECCA, i Lissabon, Portugal. På konferensen presenterades flera forskningsrapporter inom området, som gav både stöd och inspiration till det fortsatta arbetet här hemma. Klimatfrågan stod även i fokus för årets Havs- och vattenforum i Göteborg, där Rich Waters höll i en workshop om klimatanpassning och ekosystemtjänster. Deltagarna fick identifiera hinder och förutsättningar för att få åtgärder på plats. Det blev kreativa och aktiva diskussioner om hur olika naturbaserade lösningar mot översvämning hänger ihop i landskapet.


Kontakt:

Måns Enander, länsstyrelsen i Västmanlands län, mans.enander@lansstyrelsen.se