Internbelastning

Övergödning uppstår när det finns för mycket näring i ett vatten. I sjöar och många kustvatten är det främst näringsämnet fosfor som orsakar övergödning. Fosforbelastning kan vara ett resultat av mänsklig aktivitet, till exempel genom utsläpp från reningsverk, dagvatten, jordbruk eller enskilda avlopp. När en sjö har varit utsatt för en hög extern tillförsel av näring under lång tid samlas mycket fosfor i bottensedimentet. Det är när denna fosfor börjar läcka ut i vattnet som vi talar om förhöjd internbelastning. Då kan internbelastning bli en av orsakerna till övergödningen.

På den här sidan hittar du samlad information om arbetet mot internbelastning inom LIFE IP Rich Waters. 

 

Vad är internbelastning?

Övergödning uppstår när det finns för mycket näring i ett vatten. I sjöar och många kustvatten är det främst näringsämnet fosfor som orsakar övergödning, till

Pråm i en sjö

Aluminiumbehandling i Norrviken

Sjön Norrviken har under flera årtionden varit övergödd. För att råda bot på övergödningen har Sollentuna och Upplands Väsby kommun genomfört en aluminiumfällning av fosfor

En flotte med hytt och ställningar i en sjö

Lågflödesmuddring i sjön Öljaren

Sjön Öljaren i Katrineholms kommun har sedan tidigare stora problem med övergödning. Inom LIFE IP Rich Waters testar kommunen en metod för att förbättra vattenkvaliteten